Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-06)
2020-11-06 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-06 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 52 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 12 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй