Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2021-12-16)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2021-12-16 баталсан
2021-07-02 өргөн барьсан
Ажлын хэсгийн ахлагч С.Чинзориг, Гишүүд: Д.Батлут, Д.Бат-эрдэнэ, Т.Доржханд, Ц.Цэрэнпунцаг
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл