Гэрийн тэжээвэр амьтны тухай (2023-12-08)
/Анхдагч хууль/
2023-12-08 баталсан
2022-09-25 өргөн барьсан
Санаачлагч: УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр, Х.Нямбаатар, Ж.Сүхбаатар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл