Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-11-10)
/Хууль нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-11-10 баталсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших