Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (2023-07-07)
Тогтоол унших