Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай (2020-12-04)
/Бие даасан хууль/
2020-12-04 баталсан
2020-11-20 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших