Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-06-16)
2023-06-16 баталсан
Хууль унших