Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай ()
УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан, Б.Жаргалмаа, Ц.Мөнхцэцэг, Ц.Сандаг-Очир
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл