ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Холбогдох бичиг баримт
Албан бичиг
анхны хэлэлцүүлгийн санал дүгнэлт
Хэлэлцэх, эсэх санал дүгнэлт
эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл