"Тусгаар тогтнол Үндэсний баялгийн сангийн тухай" анхдагч хуулийн төсөл ()
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан төсөл