Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ()
2023-12-27 өргөн барьсан
УИХ-ын гишүүн Ш.Адьшаа
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл