МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл