ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл