БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
2024-02-07 өргөн барьсан
УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа