Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл ()
ХЗДХЯ
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл