Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найрууулгын төсөл ()
УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг, Д.тогтохсүрэн, Б.Баттөмөр
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулах төсөл