Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль /Уг хуульд 2023.06.16-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/ (2019-12-20)
/Бие даасан хууль/
2019-12-20 баталсан
2019-12-02 өргөн барьсан
Санаачлагч: Ё.Баатарбилэг, Ж.Ганбаатар, Ж.Мөнхбат, Д.Оюунхорол, С.Чинзориг, Л.Энх-Амгалан, Б.Энх-Амгалан
Санал хураалтын дүн
2019-12-20 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 51 гишүүн санал хураалтад оролцож 39 гишүүн дэмжиж, 12 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй