"Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 12 дугаар дүгнэлтийн тухай" УИХ-ын тогтоол (2021-01-07)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
Тогтоол унших