"Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 12 дугаар дүгнэлтийн тухай" УИХ-ын тогтоол (2021-01-07)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
Санал хураалтын дүн
2021-01-07 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 65 гишүүн санал хураалтад оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 19 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй