Генетик нөөцийн тухай (2021-12-30)
/Анхдагч хууль/
2021-12-30 баталсан
2019-10-17 өргөн барьсан
Ажлын хэсгийн ахлагч: Г.Тэмүүлэн, Гишүүд: Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Бейсен, Б.Саранчимэг, Ц.Цэрэнпунцаг, Т.Энхтүвшин
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа