Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-04-21)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-04-21 баталсан
2022-12-21 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших