Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-04-21)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-04-21 баталсан
2022-12-21 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Санал хураалтын дүн
2023-04-21 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 44 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй