Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ()
/Нэмэлт өөрчлөлт/
2023-10-23 өргөн барьсан
Монгол улсын засгийн газар
Холбогдох бичиг баримт
Хууль санаачлагчийн албан бичиг