Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-12-07)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-12-07 баталсан
2023-10-13 өргөн барьсан
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Хамт өргөн мэдүүлсэн