Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-12-07)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-12-07 баталсан
2023-10-13 өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-07 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 44 гишүүн санал хураалтад оролцож 39 гишүүн дэмжиж, 5 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй