Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ()
/Нэмэлт, өөрчлөлт/
Санаачилсан: Ш.Адьшаа
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл