Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-11-10)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-11-10 баталсан
2023-10-19 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших