Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-11-10)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-11-10 баталсан
2023-10-19 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Санал хураалтын дүн
2023-11-10 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 53 гишүүн санал хураалтад оролцож 44 гишүүн дэмжиж, 9 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй