"Тусгаар тогтнол Үндэсний баялгийн сангийн тухай" анхдагч хуулийн төсөл ()
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл