“Эрдэнэт үйлдвэр” Төрийн Өмчит Үйлдвэрийн Газрын технологид тохирохгүй хүдрийн овоолгыг ашиглах тухай тогтоол ()
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа