“Эрдэнэт үйлдвэр” Төрийн Өмчит Үйлдвэрийн Газрын технологид тохирохгүй хүдрийн овоолгыг ашиглах тухай тогтоол ()
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл