ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Д.Тогтохсүрэн, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Баярсайхан, Г.Ганболд, Н.Ганибал нарын 20 гишүүн
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулах төсөл