ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Д.Тогтохсүрэн, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Баярсайхан, Г.Ганболд, Н.Ганибал нарын 20 гишүүн
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл