Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төсөл ()
УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, Л.Энх-Амгалан
Холбогдох бичиг баримт
Байнгын хорооны санал, дүгнэлт