ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл