Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найрууулгын төсөл ()
УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг, Д.тогтохсүрэн, Б.Баттөмөр
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл