МАЛЧНЫ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулах төсөл