МАЛЧНЫ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл