"Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай" УИХ тогтоол (2020-11-05)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
Тогтоол унших