"Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай" УИХ тогтоол (2020-11-05)
/Улсын Их Хурлын тогтоол/
2020-11-05 баталсан
өргөн барьсан
Санал хураалтын дүн
2020-11-05 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 55 гишүүн санал хураалтад оролцож 34 гишүүн дэмжиж, 21 гишүүн татгалзсанаар уг хууль батлагдсан.
Оролцоогүй
Тодорхойгүй