Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай (шинэчилсэн найруулгын төсөл) ()
/Бие даасан хууль/
УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-оргил
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл