Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-12-08)
2023-12-08 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-08 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 47 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 7 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй