Хянан шалгах түр хороо байгуулах тухай (2024-01-17)
Санал хураалтын дүн
2024-01-17 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 54 гишүүн санал хураалтад оролцож 36 гишүүн дэмжиж, 18 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй