Монгол Улс, Дэлхийн банкны Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын "Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хууль (2023-12-15)
2023-12-15 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-15 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 45 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 4 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй