Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2024-01-12)
2024-01-12 баталсан
Санал хураалтын дүн
2024-01-12 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 51 гишүүн санал хураалтад оролцож 42 гишүүн дэмжиж, 9 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй