Гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай (2023-12-08)
2023-12-08 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-08 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 47 гишүүн санал хураалтад оролцож 42 гишүүн дэмжиж, 5 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй