Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай (2023-12-08)
2023-12-08 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-08 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 47 гишүүн санал хураалтад оролцож 41 гишүүн дэмжиж, 6 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй