Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай (2023-12-07)
2023-12-07 баталсан
Санал хураалтын дүн
2023-12-07 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 44 гишүүн санал хураалтад оролцож 39 гишүүн дэмжиж, 5 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй