Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл (2023-12-07)
Санал хураалтын дүн
2023-12-07 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 46 гишүүн санал хураалтад оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 6 гишүүн татгалзсанаар уг Тогтоол батлагдсан.
Тодорхойгүй