Монгол Улсын Засгийн газар, Европын Холбоо хоорондын “Европын хөгжлийн сан болон Европын Холбооны нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол Улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай (2020-10-29)
2020-10-29 баталсан
Санал хураалтын дүн
2020-10-29 өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 58 гишүүн санал хураалтад оролцож 31 гишүүн дэмжиж, 27 гишүүн татгалзсанаар уг Хууль батлагдсан.
Тодорхойгүй